Satış Eğitimcisi EğitimiSatış Eğitimcisi Eğitimi

Satış Eğitimi "Eğitimci Eğitimi"  

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Satış ekiplerine yönetlik eğitimler geliştirecek katılımcılara, eğitim ve sunuşlarında amaçladıklarını gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan metot ve araçları uygun ve etkili bir biçimde kullanmalarına yönelik bilgilerin uygulamalı olarak aktarılması.

Açıklamalar: Kapsamlı Bir Eğitim Programıdır. Modüler Sistem Üzerine Kurulmuştur. 

Online / Sınıf İçi olarak Uygulanabilir. 

Katılımcı Sayısı/ Katılımcı Bilgi-Becersine Göre Süre Optimize Edilebilir. Eğitimcilerin Birikimlerine göre program uyarlanacaktır. 

Her Modülün Süresi Kendi İçinde Belirtilmiştir. 

İçerik Detayları:

Modül 1: Öğrenmeyi Öğrenme
Süre: 2 Gün 
1. Öğrenme

 • Öğrenme Nedir?
 • Öğrenmenin Temelleri
 • Öğrenmenin Etkenleri
 • Öğrenmenin Kuramsal Temelleri
  • Klasik Kuramlar
  • Modern Kuramlar

2. Zeka Ve Öğrenme

 • Zeka Nedir?
 • Modern Zeka Kuramları Ve Öğrenme

3. Eğitimde Androgojik Yaklaşım (Yetişkin Eğitimi)

 • Yetişkin Eğitimi Nedir?
 • Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri
 • Yetişkinleri Eğitime Hazırlamak
 • Yetişkinlerin Öğrenme Tarzlarının Belirlenmesi
 • Yetişkin Eğitimi Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Engelleri
 • Yetişkin Eğitiminde Etkili İletişim
 • Yetişkin Eğitiminde Etkili İletişimin İlkeleri
 • Yetişkin Eğiticisinde Bulunması Gereken Özellikler
 • Yetişkinler Eğitiminde Kullanılması Gereken Materyal Ve Oyun Çeşitleri

Modül 2: Eğitim İçerik Yönetimi Ve Tasarımı
Süre: 3 Gün 
1. Eğitimin Planlanması

 • Eğitime Yaklaşım Ve Eğitimin Felsefesi
 • Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Eğitim Politikasının Belirlenmesi
  • (Eğitimde Gerçekleştirilecek Amaçlar Ve Varılacak Hedefler İçin)
  • Eğitim Hedeflerinin İş Hedeflerine Uygunluğunun Belirlenmesi
  • Eğitim Sorumlularının Belirlenmesi
  • Eğitim Konuları Ve Eğitim Tipleri
  • Eğitimin İlkelerinin Belirlenmesi
  • (Mevcut Eğitimler İçin)
  • Eğitim Hedeflerinin İş Hedeflerine Uygunluğunun Belirlenmesi
  • Hedef Kitle Ve Seviyenin Belirlenmesi
  • Eğitimde Amaçlar Ve Hedefler
  • Geliştirilecek Konular Ve Eğitim Yöntemleri
  • Eğitim İlkelerinin Belirlenmesi
  • Eğitim Önceliklerinin Belirlemesi
  • Eğitim Bütçesinin Belirlenmesi

2. Eğitimin Programlaması Ve Tasarımı 

 • Eğitim İçeriğinin Belirlenmesi
 • Eğitim İçeriğine Uygun Ar-Ge Çalışması Yapılması
 • Eğitim Dokümantasyonun Hazırlanması
 • Eğitimin Uygulanacağı İhtiyaç Duyulan Yer-Yöntem Gereksinimlerinin Belirlenmesi/Mevcut Alanlara Uygun Yöntem Seçimi (Indoor-Outdoor)
 • Eğitimde Kullanılacak Sunumun Hazırlaması
 • Eğitim Akış Şeması Ve Tüm Materyallerin Sıralanması
 • İçeriğin Provası
 • Eğitim Alanının / Salonun – Ortamın Hazırlanması
 • Eğitim Araçlarının Kontrolü

Modül 3: Eğitimde Materyal Ve Oyun Tasarımı
Süre: 3 Gün
1. Eğitim İçin Materyal Oluşturma Hazırlık Süreci 

 • Doğal Materyal Biriktiriciliği
 • Malzemelerin Seçimi Ve Materyale Dönüştürülmesi
 • Plastik Sanatları Kullanarak Materyal Oluşturma
 • Kartlar - Grafikler Ve Fotoğraflar Hazırlama
 • Yazılı Görseller Oluşturma Yöntemleri
 • Görsel Metaforlar Oluşturma
 • Kavram Haritaları Hazırlama Teknikleri
 • Film - Çizgi Filmlerin Materyale Dönüştürülmesi
 • Enstrüman Ve Müzik Kullanımı
 • Kukla Ve Oyuncak Hazırlama Yöntemleri

2. Oyun

 • Oyun Nedir?
 • Oyunun Etimolojisi
 • Oyunun Özellikleri
 • Oyunun Kazandırdıkları
 • Oyun Ve Öğrenme Süreci
 • Oyun Tasarımında 4 Temel Ekol Ve Uygulamaya Dönüşümü

3. Oyun Tasarımı

 • Oyun Stratejisi
 • Oyunun Aşamaları
 • Oyunun Temasını Belirleme
 • Kurgulama
 • Oyun Hazırlama Süreci
 • Başarılı Oyunların Özellikleri

4. Oyun İle Katılımcıların Analizi 
5. Süreçlerin Oyunlar Üzerinde İncelenmesi 
6. Uygulama 

Modül 4: Eğitimde Yaratıcı Ve Sosyodrama Uygulamaları
Süre: 3 Gün 
1.Eğitimde Drama

 • Drama Nedir?
 • Yaratıcı Drama Nedir?
 • Sosyodrama Nedir?
 • Eğitim Yaklaşımlarında Drama'nın Gelişimi
 • Drama'nın Genel Özellikleri Nelerdir?
  • Oyun Nedir?
  • Eğitimde Oyun Nedir?
  • Rol Oynama / Oynatma Nedir?

2. Eğitimde Drama Uygulamaları 

 • Yaratıcı Drama Uygulamaları
 • Sosyodrama Uygulamaları

3. Eğitimler İçin Oyun Geliştirme 
4. İletişim Becerileri 
5. Eğitimde Brief Verme 

Modül 5–1: Eğitim Öyküleri Yazımı, Dramatizasyon Teknikleri
Süre: 2 Gün
1. Eğitim Konsepti Ve İçeriğinin İncelenmesi 

 • Hedef Kitlenin İncelenmesi
 • Öykü İçin Kullanılabilecek Her Türlü Veri Ve Malzemenin Toplanması
  • Metin İncelemesi, Araştırma
   • Üslup Ve Konusu
   • Konuyu İşleme
   • Yapıt, Dil, Üslup, Dramatik Kurgu Vb Açısından Yaratıcı Öğeler
   • Öz Ve Biçim Açısından Uygunluk
  • Masa Başı Çalışması

2. Dramaturgi 

 • Dramaturgi Nedir?
 • Dramaturgi Kriterleri Nelerdir?
 • Dramaturgide Netlik Nasıl Sağlanır?
 • Dramaturgi'nin Örgütsel Değerini Anlamak

3. Olay Kriterleri

 • Birlik Ve Bütünlük
 • Nedensellik

4. Sıradan Materyallerden Sıra Dışı Öyküler Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler

 • Alt Hikayeyi Bulmak
 • Alt Duyguyu Bulmak
 • Hareketleri Belirlemek
 • Atmosferi Hazırlamak
 • İçselleştirmek
 • Kurgu

5. Uygulama 

 • Veri Ve Malzemenin Öykü Yazım Sürecinde Kullanılması
 • Herhangi Bir Olay Ya Da Vakadan Öyküye Geçiş Yapmak
 • Dünya Tiyatro Çalışmalarından Seçilen Örnekler Üzerinden Çalışmak

6. Yeni Eğitimler İçin Repertuar Geliştirme Ve Gelişim Süreci 

 • Dünya Görüşü
 • Kişisel Yaratıcılık
 • Bilimsel Yetenek
 • Bilişsel Yetenekler Arasında Bağ Kurma

Modül 5–2: Eğitimler İçin Role Play Hazırlama - Vaka Yazımı Ve Senaryo Oluşturma
Süre: 2 Gün 
1. Sık Yaşanan Durumlar 

 • Sık Yaşanan Durumların Belirlenmesi
 • Sık Sorulan Soruların Belirlenmesi Ve Cevaplanması
 • Sık Yaşanan Durumlarda Beklenen Yaklaşımların Ve Açıklamaların Belirlenmesi
 • Sık Yaşanan Durumların Kazandırdıkları

2. Role Play Hazırlama Süreci 

 • Role Play Nedir?
 • Role Play Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?
  • Standart Role Play
  • Kontrollü Role Play
  • Aşamalı Role Play
  • Spontan Role Play
 • Role Play Yazım Teknikleri
 • Role Play Uygulama Teknikleri
 • Role Play Değerlendirme Ve Brief Verme Yöntemleri

3. Vaka Yazımı Süreci 

 • Müşteri Şikayetleri, Gizli Müşteri Çalışmaları Vb Verilerinin İncelenerek Problemin Analizi
 • Vaka Yazımı Nedir?
 • Vaka Yazım Teknikleri
 • Çözüm Ve Analiz Yöntemleri
 • Değerlendirme Ve Brief Verme Yöntemleri

4. Senaryo Hazırlama Süreci 

 • Senaryo Konusunun Belirlenmesi
 • Pitching
 • Senaryo Temasının Belirlenmesi
 • Snopsis – Tretman - Senaryo Süreci
 • Script Contest Hazırlanması
 • Kurgu Ve Senaryo Yazım Süreci
 • Senaryonun İş Dünyasına Adaptasyonu
 • Sorunun - Çözümün Sorulması
 • Değerlendirme Ve Brief Verme Yöntemleri

Modül 6: Eğitimde Etkili Konuşma Ve Sunum Becerileri
Süre: 2 Gün
1.Etkili Konuşma

 • Etkili Ses Nefes Kullanımı
 • Ses Açma Çalışmaları
 • Etkili/Güzel Konuşma İçin Duruş - Hareket – İfade
 • Güzel Konuşma Boyutu
 • Güzel Konuşmaya Giriş
 • Ses Organlarını Geliştirme
 • Dil - Çene – Dudak
 • Solumayı Düzeltme
 • Diyaframdan Soluma
 • Ses Çıkışını Düzeltme
 • İşitilebilme – Yükseklik
 • Ses Perdesi – Bükümlülük
 • Hoşa Gitme – Tını - Söyleme Hızı
 • Diksiyon
 • Söyleniş-Fonetik
 • Boğumlanma – Vurgu - Durak - Ulama
 • Söyleme Kusurları

2. Etkili İletişim 

 • Toplum Önüne Çıkma Korkusu
 • Duygu – Jest - Mimik Uyumu Yaklaşımı
 • Duygu Uyumu
 • Duygu Uyumu Çalışması
 • Jest - Mimik Uyumu
 • Anlatım Jest Mimikleri
 • Duygu Jest Mimikleri
 • Konuşmaların Planlanması
 • Başlangıç
 • Gelişme
 • Sonuç

3. Etkili Ve İkna Edici Bir Program Nasıl Hazırlanır?

Modül 7: Eğitimcinin Sahne Performansı / Programı Uygulama Becerileri
Süre: 3 Gün

 • Yapı Taşlarını Yerleştirme
 • Dikkatleri Canlı Tutma Yöntemleri
 • Tarz - İçerik - İzleyicilerin Katılımını Sağlama
 • Görsel Malzeme Kullanımı
 • Gruba Göre Salon Düzeni
 • Soru - Cevap Teknikleri
 • Zorlayıcı Sorularla Baş Etme Yöntemleri
 • Grup Sunumları Konularının Belirlenmesi
 • Açılış, Anlatma/Aktarma Yöntemleri, Aralar, Katılanların Teşviki
 • Aktif Öğrenme Atmosferinin Yaratılması
 • Tanışma, Isınma, Oyunlar
 • Rahatlama Ve Gevşeme Egzersizleri
 • Buz Kırıcılar
 • Güven Oyunları
 • Zor Kişilerle İletişim
 • Yaşayarak/Deneyimleyerek Öğrenme - Öğretme
 • Grup Eğitimi/Birey Eğitimi
 • Eğitimde Grup Çalışması
 • Olası Problemlerin Çözümü

Modül 8: Eğitim Sonu Değerlendirme Ve Koçluk Süreci Yönetimi
Süre: Minimum 2 Gün

 • Tüm Eğitimlere Katılmış Ya Da Proje Bazında Çalışılan Kurumlara Verilir.
 • Eğitim Sonu Katılımcıdan Feedback Alımını Sağlayacak Yöntemler
 • Mevcut Eğitimlerin İncelenmesi (Analiz Ve Değerlendirme)
 • Pre -Test Eğitmenin Eğitimlerde Gözlenmesi – Kayıt
 • Eğitmenin - Eğitimin Yol Haritasının Belirlenmesi
 • Eğitmenin Eğitimi Hazırlaması
 • Post - Test Eğitim Sonu Eğitmene Feedback Verilmesi Ve Gelişim Programının Yapılması
 • Programın Uygulanması Sürecinde Eğitmene Koçluk Yapılması

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Eğitim becerileri konusunda güven ve yetkinlik kazanmaya ihtiyacı olan kurum içi ve kurum dışı eğitim veren eğitimciler, süreç liderleri.

Katılımcı sayısı: 7-10 kişilik gruplar

Süre: Modüller Halinde İçerikte Belirtilmiştir.

 

Satış Eğitimcisi Eğitimi

Whatsapp Destek

BSA İletisim

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?