Satış Yönetimi ProgramıSatış Yönetimi Programı

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Üretimin zor olmadığı günümüzde şirketlerin en büyük sorunu ürettiğini satacak ekibi oluşturamamak ve yeni dağıtım kanalları geliştirememektir. Rekabetin şiddetinin her geçen gün artması satış yönetimini zorlaştırmakta maliyetleri arttırmaktadır. Satış yönetimi okulu işletmelerin satış takımlarını doğru yapılandırmalarına izin verecek şekilde pratiğe dönük olarak özel olarak geliştirilmiştir. Klasik satış yönetimi eğitimlerinin aksine program uygulama ağırlıklı ve satışı besleyen tüm alanlarda satış yönetimini yetkin hale getirecek şekilde tasarlanmıştır.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Satış, Pazarlama, Ürün, Marka Yönetimi Yöneticileri

Katılımcı sayısı: 7-20 kişilik gruplar

Süre: 5 Gün 

İçerik Detayları:

İşletme İlkeleri ve Satış Yönetimi

 • İşletme İçinde Satış Yönetiminin Yeri

 • Pazarlama Karması İçinde Satış Yönetimi

 • Satış Ekibinin Stratejik Önemi ve Diğer Birimlerle İşbirliği

Strateji ve Satış Yönetimi

 • Strateji ve Önemli Kavramlar

 • Satış Yönetimi Yöntemleri

 • Amaçlara Göre Yönetim

Satış Takımının Seçilmesi

 • Satış Takımının Optimum Sayısının Belirlenmesi

 • Bir Takımın Optimum Üyelerinin Belirlenmesi

 • Satış Takımına Adayların Seçilmesi, Yerleştirmesi ve Konumlandırılması

 • Satış Yönetimi İlkelerinin Belirlenmesi ve Dengelerin Korunması

 • Satış Takımının Korunması Çalışmaları

Satış Takımının İş Eğitimi

 • Sınıf Eğitimleri

 • Saha Eğitimleri

 • Saha Eğitimcisinin Eğitimi

 • Satış Simülasyonları

 • Kontrollü Role Play Hazırlanması

 • Vaka Çözümü

 • Birebir Eğitim

 • Satış Koçluğu

Satış Takımının Kişisel Gelişimi

 • Eğitim Alınması Gereken Sürelerin Belirlenmesi

 • Satış Takımının Teknik Bilgisinin Güncellenmesi

 • Satış Takımının Kültürel Birikimin Arttırılması

 • Satış Takımının Sektörel Birikimin Arttırılması

 • Satış Takımını Ücretlendirme Ve Terfi Sisteminin Kurgusu

 • Maaş Sistemi

 • Kota ve Prim Sistemi

 • Ödül ve Teşvik Sistemleri

 • Kariyer Planı Oluşturmak

Satış Takımına Yaklaşım

 • Motivasyonun Öneminin Anlaşılması

 • Takımın Öğrenme Yönteminin Belirlenmesi

 • Ortak Dil Oluşturmak

 • İç Müşteri Diş Müşteri İletişimine Önem Vermek

 • Takım Üyelerine Kişilik Analizi

 • Satıcı Psikolojisi

 • Doğru Misyonları Doğru Kişilere Yüklemek

 • Şampiyon Satıcılar ve Diğer Satıcılar Arasında Denge Kurmak

 • Satıcı Yedekleme - Klonlama Sistemleri

 • Gaz Yerine Teknik Üzerine Odaklanılması

 • Motivasyonla İlgili Yaklaşımlar

 • Satış Yönetiminde Motivasyon

 • Liderlik ve Yöneticilik Kavramı

 • Liderlik Nitelikleri ve Özellikleri

 • Satış Yönetiminde Liderlik

 • Durumsallık - Lider- Mentor-Koçluk vb 

Takımı Hedefe Ulaştırma Stratejilerinin Kurgulanması

 • Satışta Performans ve Ücret İlişkisi

 • Satışta Ücretlendirme Sistemleri

 • Satışta Ücretlendirme Yöntemleri

Satış Takımının Performans Değerlendirmesi

 • Satış Performansının Değerlendirilmesi

 • Performans Değerlendirme Teknikleri

 • Tehlikeli Yöntemler

 • Performans Rehberliği Görüşmesi

Satış Takımının Kontrolü

 • Kontrol Kavramının Tanımlanması ve Sınırları

 • Satış Temsilcilerinin Denetlenmesi

 • Rapor Sistemleri

Satış Takımlarında Acil Durum İlişki Yönetimi (Çatışma/ Kriz )

 • Takım İçindeki Çatışmaların Yönetimi

 • Satış Hastalıklarına Yakanmış Takımların İyileştirilmesi (S,B,T,E Sendromları)

 • Kötü Durum Aktarma

 • Takıma Ayna Tutma Stratejileri

Takım İçi Karar Alma, Yetki Aktarma ve Aksiyon Planı Hazırlama

 • Satış Yönetiminde Toplantı Yapma, Karar Alma

 • Aksiyon Planı Hazırlanması

 • Sorumluluk ve Yetki Devri

 • Toplam Kalite Yönetimi

Hukuk Bilgisi

 • Personel Hukuku

 • Sözleşmeler ve Kıymetli Evrak Hukuku

 • Tüketici Kanunu

 

Satış Yönetimi Programı

Whatsapp Destek

BSA İletisim

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?