Satışta Her Koşulda Saha Geliştirme StratejileriSatışta Her Koşulda Saha Geliştirme Stratejileri

Satışta Her Koşulda Saha Geliştirme Stratejileri

Amaç ve Öğrenim Hedefleri:

 • Satış konusunda homojen olmayan grupların bilgi ve deneyimini dengelemek,
 • Deneyimsiz / az deneyimli satışçıları kısa sürede satışa hazırlamak ve daha önce satış eğitimi almış satıcıların satış becerilerini pekiştirmek,
 • Uzun süredir satışta olan satışçılara yeni bir yaklaşımla vizyon kazandırmak ve rekabetçi satıcılara dönüştürmek,
 • Tüm katılımcıların psikolojik ve teknik olarak durumları, koşulları analiz edebilecek seviyeye gelmesini ve beklenen performansa ulaşmalarını sağlamak.

Hedeflenen çıktılar: Eğitim kitapçığı +  yazılı ve görsel dokumanlar

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Kanal ya da direk satış ekipleri.

Katılımcı sayısı: 7-20 kişilik gruplar

Uygulamalı Sınıf İçi Süre: 3 Gün

Online Süre 18 Saat 

İçerik Detayları:

1.Gün

 • Satış Mesleğinin Gelişimi
 • Geleneksel Satış
 • Profesyonel Satış
 • Satış ve İnsan İlişkileri
 • Davranışlarımızın Temelleri
 • İhtiyaç ve Motivasyon
 • Kendimizle İlişkimiz
 • Kişisel Özelliklerimizi En Etkin Olarak İşimizde Kullanmak
 • Kendi Farkındalığımızı Geliştirmek
 • Müşteri Algısında Fark Yaratmak
 • Hayat Hedeflerimiz
 • Stratejik Planlarımız
 • Motivasyon Aritmetiğimiz
 • Çevremizle İlişkimiz
 • Kazan – Kazan İlişkisini Kurmak Ve Korumak
 • İletişim Profilleri
 • Sözsüz İletişim
 • Sözlü İletişim ve Üslup

Etüt: Uygulama / Satışta Yaratıcılık ve Algılama Yönetimi 

2.Gün

 • Genel Satış Süreci
 • Türkiye'de Finansal Ürünler ve Tüketicilerinin Davranış Kalıpları
  • Karmaşık Satın alma Davranışı
  • Uyumsuzluk Giderici Satın alma
  • Alışkanlıkla Satın Alma
  • Deneme Yaklaşımı
 • Satış / Ürün / Hizmet
 • Ürünümüzü Tanımak
 • Rakip Ürünleri Tanımak
  • Neden Satın Alıyorlar?
  • Özellik – Fayda Tabloları
 • Bölgesel Farklılıklara Karşı Yaklaşım Geliştirme Stratejileri
 • Satış Öncesi Hazırlık
  • Hedef Belirlemek
  • Açılış İfadelerinin Belirlenmesi
  • Soru Formlarının Hazırlanması
  • İtiraz Formlarının Hazırlanması
  • Telefonla Randevu Almak (İsteğe Bağlı)
 • Görüşme Yöntemleri
  • Direkt Görüşme
  • Açık Alan Satış Aktivelerinde Satış ve Görüşme Yöntemleri (Farklı Şirket Alanlarında ya da Personele Satış, Kongreler, Fuarlar vb.)

Etüt: Uygulama / Satışta Strateji ve Stratejik Düşünce Yönetimi 

3.Gün

 • Satışa Başlarken
 • Görüşmede
  • İhtiyacı Doğru Belirlemek
  • Soru Sorma Becerileri
  • Dinleme Becerileri
  • Satışta Sunuş Becerileri
  • Ürün Özellik / Fayda Tablolarının Kullanımı
  • İtirazları Karşılama Becerileri
  • Müşteri Oyunları
  • İtirazları Karşılamanın Psikolojisi
  • İtiraz Tablolarının Kullanımı
  • Satışı Gerçekleştirmek (Kapatmak)
 • Görüşmeyi Bitirirken Güvenli Davranış Uygulamaları
 • Bir Görüşme Sonrası Yeni Bir Görüşmeye Ruhsal ve Bedensel Hazırlık
 • Bilgi Verilmemesi Yönlendirme Yapılması Gereken Durumlar
 • Satış Sonrası Takip

 

Satışta Her Koşulda Saha Geliştirme Stratejileri

Whatsapp Destek

BSA İletisim

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?