Sıradışı Müzakere ve İkna StratejileriSıradışı Müzakere ve İkna Stratejileri

Amaç ve Öğrenim Hedefleri: Müzakere becerileri geliştirmenin ilkelerini, planlama ve uygulama süreçlerini katılımcılara aktararak, görüşmelerin etkili bir şekilde sonlandırılmasını sağlamak.

Katılımcı profili ve ön beklenti düzeyi: Müzakere becerilerini geliştirmek isteyen herkes seviyedeki personel ve yöneticiler.

Katılımcı sayısı: 7-20 kişilik gruplar

Uygulamalı Sınıf İçi Süre: 2-3 Gün

Online Süre : 12 Saat 

İçerik Detayları:
Müzakereye Giriş 

 • Müzakere Nedir?
 • Görüşme, Uzlaşma, Tartışma, Pazarlık Yaklaşımları
 • Algı-Güç Oyunları
 • Müzakere Sürecinde İnsanlar ve Beklentiler Ego Duygular
 • Mantık ve Mantıksızlık
 • Fırsatlar ve Tuzaklar
 • Müzakerenin Alternatifleri

Durumun Analizi 
Müzakereye Hazırlık 

 • Durum Analizi Ana Strateji ve Hedefleri Belirleme
 • Argümanlar, Pozisyonlar ve Gerçekler
 • Kar / Zarar ve Verimlilik
 • Uygun Stratejiyi Belirlemek Ana Stratejiler
 • Agresif / Sıkı Rekabet Güvene Dayalı İşbirliği – Uzlaşma
 • Ara Stratejiler Soft Rekabet Prensipler Dahilinde Buluşma - İşbirliği
 • Zaman Yönetimi - Görüşme Süreci Fiziksel ve Zihinsel Hazırlık Stratejik/Politik Davranış Şekli / Yaklaşım

Müzakere Süreci Ve Yönetimi 

 • Müzakere Mekânı Neye Göre ve Nasıl Seçilmeli / Ortam Nasıl Kullanılmalı?
 • Görüşme Konuları / Gündem Nasıl Belirlenmeli? Arz ve Talepler Hangi Sırayla,
 • Gündeme Alınmalı ve Nasıl Dile Getirmeli? Aradaki Farklar Nasıl Kapatılmalı?
 • Görüşme/Pazarlık/Tartışma sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Müzakerede Tarafların Analizi Ve İkna Zeminini Oluşturmak 

 • Sürece İlişkin Resmin Bütününü Görmek ve Göstermek Varsayılan Tepkilerin Doğrulanması
 • Beyin ve Beden Dilini Okumak
 • İletişim Dilini Öğrenmek İtirazlar ve Oyunlara Karşı Argüman Üretebilmek
 • Süreç Esnasında Odak Noktasını Kaybetmemek ve Duygu Yönetimi

Müzakere Sürecinde Uzlaşma Stratejileri 

 • Rekabet mi İşbirliği mi?
 • İşbirliği Gerçekten ve Daima Kazandırır mı?
 • İşbirliği Süreci ve Yönetimi (Kayıp ve Kazançlar)
 • İşbirliği İçin İlkeler İşbirliğiyle Sorunların Çözümlenmesi
 • Zor Kişiler ve Durumlarda Güçlü Duruş ve Pozisyon Sergilemek Sıra dışı Yöntem ve Yaklaşımlar

Müzakerede Kazandıran Strateji Ve Taktikler 

 • Zihinsel Stratejiler
 • Duygusal Stratejik Fiziksel Stratejiler ve Beden Dili İle Karşı Tarafı Altüst Etmek
 • İkna Edici – Toparlayıcı ve Zorlayıcı Taktikler
 • Karşı Ataklar ve Riskler
 • İtirazlar ve Çözüm Yöntemleri Uygulamalar

Uygulamalar 

 • Gruplar Halinde Görüşmeler ve Toplantı Yönetimi Şirket İçi Müzakereler Çıkar Grupları/Departmanlar Arasında Müzakere
 • Sorun Çözümü-Kriz ve Çatışma Yönetimi

 

Sıradışı Müzakere ve İkna Stratejileri

Whatsapp Destek

BSA İletisim

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?